Kölista
gäller från 190601


10/2013 - 133 Linde
07/2015 - 233 Henrell
12/2015 - 221 Holmqvist
03/2016 - 442 Gärdsby
05/2016 - 642 Nihlèn
11/2016 - 202 Renberg
06/2017 - 401 Gräntz
09/2017 - 551 Edqvist/Linqvist
11/2017 - 122 Andersson
02/2018 - 522 Castlen Rist
02/2018 - 131 Eriksson
03/2018 - 601 Karlsson
04/2018 - 433 Berlin
05/2018 - 113 Ozberg
08/2018 - 121 Hellberg
08/2018 - 411 Gröndahl
08/2018 - 231 Veeborn
09/2018 - 532 Schulisch
09/2018 - 623 Hedin
11/2018 - 613 Fembro/Waldemarsson
01/2019 - 423 Davison