Praktisk Information
& TrivselreglerÄndamål med regler: Att skapa god grannsämja och allmän trivsel i fastigheten samt att skapa en god ekonomi genom att följa våra regler.

RENOVERING AV LÄGENHETER

Om renovering omfattar rivning eller flyttning av väggar, renovering av kök och badrum, skall styrelsen alltid kontaktas innan arbetet påbörjas. En ritning ska presenteras och med ledning av denna avgör styrelsen om byggnadsanmälan ska göras. När anmälan är godkänd lämnas kopia av samtliga handlingar till styrelsen för arkivering. Efter slutförd byggnation synas denna av styrelsen. Hantverkare har inte tillstånd att gå ned i källaren och stänga av vatten och värmeledningar, utan att först kontakta Micke Håkansson (0709 540974) på Skånsk Rörentrepenad. Vi rekommenderar också att denna firma gör allt VVS-arbete då de är auktoriserade för Säkert Vatten. Om el och / eller vatten behöver avstängas, skall anslag uppsättas i trapphus minst ett dygn före avstängning. Renoveringsarbete får endast utföras vardagar mellan 07.00 och 17.00. Undantag för målningsarbete. Det får inte finnas byggnadsmaterial i trapphus eller på gården av brandskäl. Ni har också skyldighet att städa i trapphus och portingångar efter hantverkarna varje dag. Hissarna får inte användas för transport av rivningsmaterial eller nytt byggmaterial utan att dessa kläs in med skyddspapper.

OBSERVERA

Tänk på att om du som lägenhetsinnehavare genom felaktig installation, försumlighet, eftersatt underhåll eller brist på kontroll och genom detta har orsakat skada på byggnaden eller skada hos granne blir ersättningsskyldig för de skador som uppstått.

MARKISER

Om ni som medlem har för avsikt att sätta upp markiser eller balkongskydd, vänd er då till Svensk Persienn, som kan anvisa er den rätta gröna färgen (DIS 407/6). Obs! Vi godkänner endast den rätta gröna färgen.

ÖPPNA SPISAR

Det råder eldningsförbud i alla spisar som inte är renoverade och provtryckta. 
Om ni önskar renovera er spis, kontakta styrelsen för vidare information.

BADRUM OCH KÖK

Kontrollera och rensa regelbundet avloppen och golvbrunnar. Om ni installerar tvättmaskin och / eller diskmaskin, kontrollera med ert försäkringsbolag att er försäkring täcker skador som kan uppkomma vid användandet av maskinerna. För er som har originalbadrum (oftast halvkaklade) är det viktigt att ni kontrollerar fogar, så att dessa är hela. Vi rekommenderar att ni använder duschdraperi runt hela badkaret när ni duschar.

HISSAR

Tänk på att alltid trycka ned hissen (gröna knappen) efter användandet. 
Då får ni också kvitto på att dörrarna är ordentligt stängda. 
Om hissarna inte fungerar kontakta först och främst styrelsen som i de flesta fall kan starta om hissarna. Om läget är akut ring det journummer som står i hissen.

SOPHANTERING

Vi har kärl för tidningar, papper, glas, plast, metallförpackningar, glödlampor, lågenergilampor, batterier samt matrester på gården. Se till att ni sorterar och kastar sopor i avsett kärl. Saker som ställs jämte återvinningskärlen, läggs i fel kärl eller ställs i källargångarna kostar extra att forsla bort. Vid användandet av sopnedkast, se till att knyta åt soppåsen ordentligt. Försök även att komprimera / trycka ihop de sopor ni kastar, eftersom föreningen betalar för volymen. Övriga sopor ansvarar ni själva för att forsla bort. Det är absolut förbjudet att ställa sopor i källarkorridorer, trappbalkonger eller på gården. En gång om året (september) ordnas med en container så att vi kan rensa i våra källarförråd och kasta sådant vi inte har användning för. Se anslagstavlan dessa månader för anvisningar.

TVÄTTSTUGOR

Föreningen har två tvättstugor som bokas på nyckeltavla vid resp. tvättstuga. Den östra tvättstugan är avsedd för boende på Reg 33, Reg 33a, och KZ gatan 30b Den västra tvättstugan är avsedd för boende på Reg 33c, Fridhem 22 och KZ gatan 30b. Varje lägenhet har endast rätt till en nyckel. Tvättid som inte påbörjas 1 timme efter utsatt tid får då användas av annan medlem om det ej finns meddelande om senare tvättid. Man får inte tvätta mattor i maskinerna, ej heller använda maskinerna för infärgning av textilier. Tvättstugan skall alltid städas efter avslutad tvätt. Lämna alltid tvättstugan i det skick som du vill finna den. Fel på maskiner anmäls till styrelsen eller vaktmästare.

CYKLAR

Cyklar skall ställas i cykelställ (endast är avsett för cyklar) på gården alternativt vid uteplatsen i trädgården. Det finns även ett cykelgarage i källaren. Cyklar som står på andra platser omhändertages av vaktmästaren. Inga undantag göres.
Vid västra tvättstugan finns ett rum för parkering av barncyklar, kärror, mm

GARAGE

Garageplatsen är endast avsedd för bil eller motorcykel, inga andra saker får stå på garageplatsen. Separat kölista finns till garageplatser, kontakta ansvarig för kölistan om ni vill ställa er i kö.Biltvätt är förbjudet enligt miljölagen.

RÖKNING

Rökning är tillåten på gård och balkonger men inte i trapphusen. Kasta inte fimpar från balkonger, det har och kan orsaka brand, dessutom har vaktmästaren annat att göra än plocka fimpar på gården.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Det är inte tillåtet att hyra ut en lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande. Olovlig uthyrning kan medföra att man förbrukat sitt medlemskap och kan få avflytta från sin bostadsrätt. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är studier och/eller arbete på annan ort. Andrahandsuthyrning beviljas endast för ett år. Kontakta styrelsen beträffande eventuell andrahandsuthyrning.

ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

Kontakta A Invest Consulting AB som sköter kontakt mellan styrelse och mäklare. Den eller dom som köper en lägenhet skall först godkännas som medlem i föreningen innan köpet kan slutföras. Beslut om detta fattas av Brf Divinas styrelse och meddelas sedan A Invest Consulting. Tänk på att du har ett ansvar för att läsa av din elförbrukning och göra upp om ekonomisk kvittning med den som ska flytta in. Detta är en uppgörelse som sker direkt mellan köpare och säljare.  

ANTENNER

Fastigheten har idag Com Hem kabel-tv. Privata antenner/paraboler får inte sättas upp.

FÖRSÄKRING

Tänk på att till er hemförsäkring teckna en bostadsrättsförsäkring.

SKADEGÖRELSE

För att hålla driftkostnaderna nere bör alla boende i föreningen se till att förhindra alla former av skadegörelse på föreningens gemensamma egendom. Upptäckt skadegörelse skall anmälas snarast till vaktmästare eller styrelse. I bevisbara fall av skadegörelse kommer kostnaden debiteras den eller de som orsakat den. Som boende i föreningen ansvarar man för sina gäster.

RASTNING AV HUNDAR

Det finns 2 skyltar uppsatta som upplyser om att det är förbjudet att rasta hundar på gräsmattan. Vi ber er att respektera detta förbud.

PORT TELEFONER

Våra porttelefoner kan kopplas till ett telefonnummer på lägenhet. Det fungerar med både fasta och mobila telefoner. Kontakta ansvarig för porttelefoner för inkoppling. Efter inkoppling trycker ni på "5" för att öppna porten.

INFORMATION OM BRANDSKYDD

Kontrollera din brandvarnare.

Du är som lägenhetsinnehaver skyldig enligt lag att ha en brandvarnare. En gång i halvåret bör du kontrollera den genom att trycka på testknappen. När brandvarnaren börjar pipa har den ca en vecka kvar av batteri. Har du varit ute och rest och varit borta mer än en vecka testa gärna brandvarnaren.

För att minska risken att det börjar brinna.

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt, lämnar du rummet släck ljusen.

Ställ inget brännbart i trapphuset. Håll källare, gård och garage låsta.

Om olyckan skulle vara framme.

Med en brandfilt och en 2 kilos pulversläckare hemma har man goda möjligheter att släcka en mindre brand. Släck aldrig en brand på spisen med vatten.

Stäng inne branden, lämna lägenheten och stäng efter dig. Branden får mindre syre och blir inte lika häftig.

Gå ej ut i rökfyllt trapphus, våra säkerhetsdörrar håller oss säkra i minst 60 minuter. Räddningstjänsten är här på 5 minuter.

Ring 112 och varna dina grannar.


POLICY FÖR BEVILJANDE AV MEDLEMSKAP I BRF DIVINA

Medlemskap i Brf Divina beviljas personer som har för avsikt att förvärva en lägenhet i föreningens fastighet och:


inte har några betalningsanmärkningar.
inte har några allvarligare ordningsanmärkningar hos föregående
hyresvärd / bostadsrättsförening.
själv kommer att permanent bosätta sig i bostadsrätten samt
mantalskriva sig på adressen.
För övrigt ska gällande lagstiftning och praxis som följer av lagstiftaren samt Brf Divinas stadgar vara vägledande när beslut fattas om beviljande av medlemskap.