Fotografier Från Förr
Detta fotografiet är taget uppskattningsvis i början på 1950-talet. Detta fotografiet av Regementsgatan är taget på 1940-talet. På hörnan till höger på bilden ligger det numera en grekisk restaurang och lite längre fram ligger blomsteraffären.
Fotografierna på denna sidan kommer från 
© Den Bilden